อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา