ประกาศรายชื่อ ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรี “โครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ” (AIP-RUS)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ (ครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ (ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ (ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม)

#คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ #บท. #AccountingIntelligenceProject:AIP-RUS #โครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ #บัญชีอัจฉริยะ