ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี (พานิชใน) มีสาขาอะไรบ้าง

มทร.สุวรรณภูมิ พานิชใน วาสุกรี อยุธยา มีสาขาอะไรบ้าง ค่าเทอม เท่าไหร่?

การจัดการเรียนใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี จ.พระนครศรีอยุธยา หรือ ที่รู้จักในชื่อ พานิชใน นั้น ทั้งศูนย์พื้นที่จัดการเรียนเป็นส่วนของคณะบริหารธุรกิจฯ ใน 4 ระดับ คือ ระดับ ปวช ปวส ป.ตรี และ ปริญญาโท โดยมีสาขาวิชาของแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้

1. ระดับ ปวช. คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เปิดการสอนใน 3 หลักสูตร

 • ปวช การตลาด
 • ปวช การบัญชี
 • ปวช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เปิดการสอนใน 4 หลักสูตร

 • ปวส การตลาด
 • ปวส การบัญชี
 • ปวส การจัดการ
 • ปวส เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

3. ระดับ ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เปิดการสอนใน 8 หลักสูตร

 • ป.ตรี การตลาด
 • ป.ตรี การบัญชี
 • ป.ตรี การจัดการ
 • ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์
 • ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรม
 • ป.ตรี การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
 • ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 • ป.ตรี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

4. ค่าเทอม เท่าไหร่ สำหรับการเข้าศึกษาระดับ ปวช ในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี?

 • ค่าเทอม ปวช การตลาด 4,300 บาท
 • ค่าเทอม ปวช การบัญชี 4,300 บาท
 • ค่าเทอม ปวช เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 4,300 บาท

(ตัวเลขค่าเทอมนี้ คือ ค่าเทอมที่ได้ส่วนลด 50% จากค่าเทอมปกติ ให้สิทธิ์ สำหรับผู้สมัครก่อนวันที่ 20 ธันวาคม หลังจาก 20 ธันวาคม 2566 ค่าเทอมปกติ ของระดับ ปวช. เท่ากับ 7,400 บาท นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า 2,150 บาท)

5. ค่าเทอม เท่าไหร่ สำหรับการเข้าศึกษาระดับ ปวส ในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศููนย์วาสุกรี?

 • ค่าเทอม ปวส การตลาด 3,950 บาท
 • ค่าเทอม ปวส การบัญชี 3,950 บาท
 • ค่าเทอม ปวส การจัดการ 3,950 บาท

(ตัวเลขค่าเทอมนี้ คือ ค่าเทอมที่ได้ส่วนลด 50% จากค่าเทอมปกติ ให้สิทธิ์ สำหรับผู้สมัครก่อนวันที่ 20 ธันวาคม หลังจาก 20 ธันวาคม 2566 ค่าเทอมปกติ ของระดับ ปวส. เท่ากับ 6,850 บาท นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า 2,400 บาท)

6. ค่าเทอม เท่าไหร่ สำหรับการเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี ในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศููนย์วาสุกรี?

 • ค่าเทอม ป.ตรี การตลาดดิจิทัล 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี การบัญชี 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี การจัดการ 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์ 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรม 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 5,375 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 5,375 บาท

(ตัวเลขค่าเทอมนี้ คือ ค่าเทอมที่ได้ส่วนลด 50% จากค่าเทอมปกติ ให้สิทธิ์ สำหรับผู้สมัครก่อนวันที่ 20 ธันวาคม หลังจาก 20 ธันวาคม 2566 ค่าเทอมปกติ ของระดับ ป.ตรี. เท่ากับ 8,700 บาท ยกเว้นสาขา ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จะมีค่าเทอม 9,700 บาท นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า 2,650 บาท)

มทรส ราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี มีคณะอะไรบ้าง? มทร.สุวรรณภูมิ พานิชใน วาสุกรี อยุธยา มีสาขาอะไรบ้าง ค่าเทอม เท่าไหร่? คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี รับสมัคร นักศึกษา ปวช ปวส ป.ตรี