มทรส ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี คณะบริหารธุรกิจฯ มีสาขาอะไรบ้าง

มทรส ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจ “ศูนย์นนทบุรี” มีสาขาอะไรบ้าง ค่าเทอม เท่าไหร่?

การจัดการเรียนใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี คณะบริหารธุรกิจฯ เปิดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับ ปวส และ ป.ตรี ดังนี้

1. ระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี เปิดการสอนใน 2 หลักสูตร

  • ปวส เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

2. ระดับ ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี เปิดการสอนใน 3 หลักสูตร

  • ป.ตรี การบัญชี
  • ป.ตรี การจัดการ
  • ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

3. ค่าเทอม เท่าไหร่ สำหรับการเข้าศึกษาระดับ ปวส ในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี?

  • ค่าเทอม ปวส เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3,950 บาท

(ตัวเลขค่าเทอมนี้ คือ ค่าเทอมที่ได้ส่วนลด 50% จากค่าเทอมปกติ ให้สิทธิ์ สำหรับผู้สมัครก่อนวันที่ 20 ธันวาคม หลังจาก 20 ธันวาคม 2566 ค่าเทอมปกติ ของระดับ ปวส. เท่ากับ 6,850 บาท นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า 2,400 บาท)

4. ค่าเทอม เท่าไหร่ สำหรับการเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี ในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี?

  • ค่าเทอม ป.ตรี การบัญชี 4,850 บาท
  • ค่าเทอม ป.ตรี การจัดการ 4,850 บาท
  • ค่าเทอม ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 5,375 บาท

(ตัวเลขค่าเทอมนี้ คือ ค่าเทอมที่ได้ส่วนลด 50% จากค่าเทอมปกติ ให้สิทธิ์ สำหรับผู้สมัครก่อนวันที่ 20 ธันวาคม หลังจาก 20 ธันวาคม 2566 ค่าเทอมปกติ ของระดับ ป.ตรี. เท่ากับ 8,700 บาท ยกเว้นสาขา ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จะมีค่าเทอม 9,700 บาท นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า 2,650 บาท)