การแข่งขันกีฬาภายใน “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16

สุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมื ประจำปีการศึกษา 2566 “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา