โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน IT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ณ ลำพูน รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำศูนย์นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน IT ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๒๐ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) โดยมี ดร.ธัญญ์ธัชนันท์ เพลิดพริ้ง เป็นหัวหน้าโครงการและกล่าวรายงาน