โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564

อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ได้ทราบถึง คุณสมบัติของบัณฑิตที่องค์กรพึงประสงค์ เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume) การจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการสมัครงาน รวมถึงการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่โลกอาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ และวิยากรพิเศษจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 จัดในวันที่ 2 เมษายน 2564 และกิจกรรมที่ 2 จัดในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 และ ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ/ข้อมูล : วสันต์, นาตยา รายงาน : นาตยา 7/4/2564


763 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 367 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,936 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,068 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,363 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ