แข่งขันกิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ BMC for Young Gen

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินยา แตงอ่อน รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ BMC for Young Gen เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีผู้ร่วมแข่งขันทั้งภายในและภายนอก จำนวน 8 ทีม ผลการแข้งขัน ทีมปลาจ๊าบ นักศึกษากลุ่มเรียน GMG26341N ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมบัวลอย นักศึกษากลุ่มเรียน GMG25321N ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Kragood for you นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และทีมไก่ชีส ดึ๋งดึ๋ง นักศึกษากลุ่มเรียน GMG25341N ได้รับรางวัลชมเชย ภายใต้การควบคุมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญดา รื่นสุข อาจารย์ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ศิริรัตน์ สัยวุฒิ และอาจารย์สุตาภัทร จันทรประเสริญ

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว463 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. (ห้องคณบดี) 035-245181
(ห้องสำนักงาน) 035-242213
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 97 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17,348 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164,857 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 320,105 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ