โครงการ U2T ตำบลบางกระสั้น รณรงค์ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด รวมพลังฉีดวัคซีน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ โดยผู้รับจ้างทั้งบัณฑิต ประชาชน และนักศึกษา ในโครงการ U2T ร่วมกับ สมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดเทศบาลตำบลบางกระสั้น ผู้บริหาร กำนันตำบลบางกระสั้น บุคลากรของเทศบาลตำบลบางกระสั้น อสม. ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และแจกเอกสารให้ความรู้ขั้นตอนการปฏิบัติ ก่อน-ระหว่าง-หลัง การเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจยิ่งขึ้นและพร้อมก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ตามนโยบายของทางกระทรวง อว. ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา