ราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี คณะบริหารธุรกิจ มีสาขาอะไรบ้าง

1. ระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี เปิดการสอนใน 3 หลักสูตร

 • ปวส สาขา การตลาด (รับผู้จบ ม 6 และ ผู้จบ ปวช)
 • ปวส สาขา การบัญชี (รับผู้จบ ม 6 และ ผู้จบ ปวช)
 • ปวส สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับผู้จบ ม 6 และ ผู้จบ ปวช)

2. ระดับ ป.ตรี (รับผู้จบ ม 6 มาต่อ ป ตรี) คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี เปิดการสอนใน 6 หลักสูตร

 • ป.ตรี การตลาด
 • ป.ตรี การบัญชี
 • ป.ตรี การจัดการ
 • ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์
 • ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

3. ระดับ ป.ตรี (รับผู้จบ ปวส มาต่อ ป ตรี) คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี เปิดการสอนใน 6 หลักสูตร

 • ป ตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เทียบโอน
 • ป ตรี สาขาการจัดการ เทียบโอน
 • ป ตรี สาขาการบัญชี ต่อเนื่อง
 • ป ตรี สาขาการบัญชี ต่อเนื่อง สมทบ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
 • ป ตรี การตลาดดิจิทัล เทียบโอน
 • ป ตรี สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน
 • ป ตรี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่อเนื่อง

3. ค่าเทอม เท่าไหร่ สำหรับการเข้าศึกษาระดับ ปวส ในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี?

 • ค่าเทอม ปวส การตลาด 3,950 บาท
 • ค่าเทอม ปวส การบัญชี 3,950 บาท
 • ค่าเทอม ปวส เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3,950 บาท

(ตัวเลขค่าเทอมนี้ คือ ค่าเทอมที่ได้ส่วนลด 50% จากค่าเทอมปกติ ค่าเทอมปกติ ของระดับ ปวส. เท่ากับ 6,850 บาท นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า 2,400 บาท)

6. ค่าเทอม เท่าไหร่ สำหรับการเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี ในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี?

 • ค่าเทอม ป.ตรี การตลาดดิจิทัล 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี การบัญชี 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี การจัดการ 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์ 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 5,375 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 5,375 บาท

(ตัวเลขค่าเทอมนี้ คือ ค่าเทอมที่ได้ส่วนลด 50% จากค่าเทอมปกติ ให้สิทธิ์ สำหรับผู้สมัครก่อนวันที่ 20 ธันวาคม หลังจาก 20 ธันวาคม 2566 ค่าเทอมปกติ ของระดับ ป.ตรี. เท่ากับ 8,700 บาท ยกเว้นสาขา ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จะมีค่าเทอม 9,700 บาท นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า 2,650 บาท)