มทรส ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี คณะบริหารธุรกิจ มีสาขาอะไรบ้าง

มทรส ค่าเทอม เท่าไหร่ มทร.สุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจ “ศูนย์สุพรรณบุรี” : ราชมงคลสุพรรณบุรี รับสมัครนักศึกษา เมื่อไหร่?
การจัดการเรียนใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี หรือ ที่รู้จักในชื่อ ราชมงคลสุพรรณบุรี นั้น เปิดทำการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับ ปวส และ ป.ตรี แโดยมีสาขาวิชา ดังนี้

2. ระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เปิดการสอนใน 3 หลักสูตร

 • ปวส การตลาด
 • ปวส การบัญชี
 • ปวส เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

3. ระดับ ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เปิดการสอนใน 6 หลักสูตร

 • ป.ตรี การตลาด
 • ป.ตรี การบัญชี
 • ป.ตรี การจัดการ
 • ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์
 • ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 • ป.ตรี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

5. ค่าเทอม เท่าไหร่ สำหรับการเข้าศึกษาระดับ ปวส ในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี?

 • ค่าเทอม ปวส การตลาด 3,950 บาท
 • ค่าเทอม ปวส การบัญชี 3,950 บาท
 • ค่าเทอม ปวส เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3,950 บาท

(ตัวเลขค่าเทอมนี้ คือ ค่าเทอมที่ได้ส่วนลด 50% จากค่าเทอมปกติ ให้สิทธิ์ สำหรับผู้สมัครก่อนวันที่ 20 ธันวาคม หลังจาก 20 ธันวาคม 2566 ค่าเทอมปกติ ของระดับ ปวส. เท่ากับ 6,850 บาท นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า 2,400 บาท)

6. ค่าเทอม เท่าไหร่ สำหรับการเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี ในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี?

 • ค่าเทอม ป.ตรี การตลาดดิจิทัล 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี การบัญชี 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี การจัดการ 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์ 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 5,375 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 5,375 บาท

(ตัวเลขค่าเทอมนี้ คือ ค่าเทอมที่ได้ส่วนลด 50% จากค่าเทอมปกติ ให้สิทธิ์ สำหรับผู้สมัครก่อนวันที่ 20 ธันวาคม หลังจาก 20 ธันวาคม 2566 ค่าเทอมปกติ ของระดับ ป.ตรี. เท่ากับ 8,700 บาท ยกเว้นสาขา ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จะมีค่าเทอม 9,700 บาท นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า 2,650 บาท)

 

มทรส ราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี มีคณะอะไรบ้าง? มทร.สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี มีสาขาอะไรบ้าง ค่าเทอม เท่าไหร่? คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี รับสมัคร นักศึกษา ปวช ปวส ป.ตรี ราชมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *