• ปัญหาและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า

  ปัญหาและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า

  คลังสินค้า (Warehouse) เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ทำหน้าที่หลักในการจัดเก็บสินค้ารอคำสั่งเบิกจ่ายเพื่อกระจายสินค้าออกไปยังลูกค้าทั้งในส่วนของวัตถุดิบเพื่อการผลิตและสินค้ารอการส่งมอบ การจัดการคลังสินค้าที่ดีและมีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการลดต้นทุนการดำเนินการของธุรกิจ การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการกระบวนการในคลังสินค้าทั้งหมดทุกกระบวนการ ได้แก่ 1.รับเข้าสินค้า 2.จัดเก็บสินค้า […]

  Know More

 • คลังสินค้าในยุคดิจิทัล

  คลังสินค้าในยุคดิจิทัล

  การจัดการคลังสินค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คลังสินค้าสามารถติดตามและจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำและเรียลไทม์ ช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลไม่เพียงแต่เป็นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในคลังสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการปฏิวัติวิธีที่ธุรกิจตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ดังต่อไปนี้ 1. เทคโนโลยี RFID (Radio-Frequency Identification) และ IoT (Internet of Things) ช่วยให้คลังสินค้าสามารถติดตามสถานะและตำแหน่งของสินค้าได้อย่างแม่นยำและเรียลไทม์ […]

  Know More