• โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ (ศว)

    ผศ.ดร สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Hands-on Topics Training โครงการย่อยที่ 7 หลักสูตร […]

    Know More