ประชุมเชิงปฏิบัติแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมเชิงปฏิบัติแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2566-2570)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อระดมความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนในประเด็นพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ สู่เมืองอัจฉริยะ ในวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : นาตยา ข้อมูล : อ.นพปฎล,สุริสา รายงาน : นาตยา 17/8/2564


203 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 332 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,901 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,033 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,328 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ