มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

หน่วยสวัสดิการและศิษย์เก่า งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ตามดำริของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของคณะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้พิจารณาให้การช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 28 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โดยจัดสรรให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชาและทุกศูนย์พื้นที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย เอมอักษร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : วสันต์ ข้อมูล : วัสันต์ รายงาน : นาตยา 29/8/2564


171 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 403 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,972 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,104 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,399 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ