โครงการ Hands-on Experience Project Online

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดโครงการ Hands-on Experience Project Online หลักสูตรที่ 6 “ตัดต่ออย่างไรให้โดนใจด้วย Capcut” ผ่านระบบออนไลน์ google Meet ขึ้น” ในรายวิชา Seminar in Information Management ได้รับเกียรติจากคุณกมลเนตร มณีฉาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีดร.สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ และอาจารย์วชิราภรณ์ พลภาณุมาศ ให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินโครงการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สาระธรรม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธาน

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : อ.ณัฐวัฒน์ ข้อมูล : อ.ณัฐวัฒน์ รายงาน : นาตยา 15/10/2564


198 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 326 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,895 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,028 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,323 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ