ค่าเทอม คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจฯ ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ( ป.ตรี 4 ปี และ ป.ตรี เทียบโอน), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2567

ผู้สมัครก่อนวันที่ 20 ธค 2566 และ ชำระเงินค่าเทอมภายในวันที่ 31 ธค 2566 จะได้รับสิทธิ์ลดค่าเทอม 50% ในเทอมแรก ของปีการศึกษา 2567 สิทธิ์การได้ลดค่าเทอมครอบคลุมคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุรี และ ศูนย์นนทบุรี ทุกสาขาวิชาในของคณะบริหารธุรกิจ ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่หน้ารับสมัครตามลิงค์ด้านล่าง


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *