ค่าเทอม คณะบริหารธุรกิจฯ ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ 2566

คณะบริหารธุรกิจฯ ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดทำการสอนใน 4 ศูนย์พื้นที่ คือ

 1. คณะบริหารธุรกิจฯ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 2. คณะบริหารธุรกิจฯ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 3. คณะบริหารธุรกิจฯ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
 4. คณะบริหารธุรกิจฯ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับนักศึกษาใหม่ 3 ระดับ ปีการศึกษา 2567

 1. ระดับปริญาตรี (ป.ตรี 4 ปี สำหรับผู้จบ ม.6 และ ปวช) และ (ป.ตรี เทียบโอน, ต่อเนื่อง สำหรับ ผู้จบ ปวส มาต่อ ป.ตรี)
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. สำหรับผู้จบ ม.6 และ ปวช)
 3. ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. สำหรับผู้จบ ม.3)

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีสาขาวิชาอะไรบ้าง?

 1. สาขาวิชาการบัญชี (เปิดสอนระดับ ปวช, ปวส, ป. ตรี บัญชี)
 2. สาขาวิชาการจัดการ (เปิดสอนระดับ ปวส, ป.ตรี การจัดการ)
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เปิดสอนระดับ ปวช, ปวส, ป.ตรี)
 4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (เปิดสอนระดับ ปวส, ป ตรี การจัดการโลจิสติกส์)
 5. สาขาวิชาการตลาด (ปวช, ปวส, ป.ตรี การตลาด)

สมัครตอนนี้ได้รับสิทธิ์ลดค่าเทอม 50% ในเทอมแรก ของปีการศึกษา 2567 สิทธิ์การได้ลดค่าเทอม ครอบคลุม ทุกสาขาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจฯ ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในทุกศูนย์พื้นที่  สมัครเรียนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ค่าเทอมภาคการศึกษาแรก แบบอัตราพิเศษ (ได้ส่วนลด 50%) ของคณะบริหารธุรกิจฯ

 1. ค่าเทอม ระดับ ปวช. เทอมละ 4300 บาท + ค่าแรกเข้า 2150 บาท
 2. ค่าเทอม ระดับ ปวส. เทอมละ 3950 บาท + ค่าแรกเข้า 2400 บาท
 3. ค่าเทอม ระดับ ป.ตรี (สาขาสารสนเทศและสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) เทอมละ 5375 บาท + ค่าแรกเข้า 2650 บาท
 4. ค่าเทอม ระดับ ป.ตรี (สาขาการจัดการ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการโลจิสติกส์) เทอมละ 4875 บาท + ค่าแรกเข้า 2650 บาท

ค่าเทอมภาคการศึกษาแรก แบบอัตราปกติ (ไม่ได้ส่วนลด) ของคณะบริหารธุรกิจฯ

 1. ค่าเทอม ระดับ ปวช. เทอมละ 7400 บาท + ค่าแรกเข้า 2150 บาท
 2. ค่าเทอม ระดับ ปวส. เทอมละ 6850 บาท + ค่าแรกเข้า 2400 บาท
 3. ค่าเทอม ระดับ ป.ตรี (สาขาสารสนเทศและสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) เทอมละ 9700 บาท + ค่าแรกเข้า 2650 บาท
 4. ค่าเทอม ระดับ ป.ตรี (สาขาการจัดการ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการโลจิสติกส์) เทอมละ 8700 บาท + ค่าแรกเข้า 2650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 1. ระดับ ปวช. รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (จบ ม.3 เรียนต่อ ปวช.)
 2. ระดับ ปวส. รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และ ระดับ ปวช.3 (จบ ม.6 จบ ปวช.3 เรียนต่อ ปวส.)
 3. ระดับ ป.ตรี รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และ ระดับ ปวส.2 (จบ ม.6 จบ ปวส.2 เรียนต่อ ป.ตรี)

สำหรับผู้จบ ปวส หลักสูตร ป ตรี ที่รองรับจะมี 2 ประเภท คือ ป ตรี เทียบโอน และ ป ตรี แบบต่อเนื่อง โดยสาขาวิชาที่เป็นระดับ ป ตรี เทียบโอน ผู้สมัครเข้าเรียนจะสามารถนำรายวิชาที่เรียนผ่านในระดับ ปวส และได้ผลการเรียนตามเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาของ มทร.สุวรรณภูมิ มาเทียบผลการเรียนได้จึงไม่ต้องลงเรียนซ้ำอีก ทำให้ผู้สมัครสามารถจบการศึกษาได้เร็วกว่า 2 ปี ( ป ตรี เทียบโอน สามารถจบในปีครึ่งได้) ในส่วนของ ป ตรี แบบต่อเนื่อง ( ป ตรี สาขาวิชาบัญชี จะเป็นแบบต่อเนื่อง) ผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนเมื่อเป็นผู้จบ ปวส ในสาขาวิชาที่ตรงกัน เช่น เรียนจบ ปวส บัญชี จะสามารถสมัคร ป ตรี บัญชี ต่อเนื่องได้จะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้

สมัครตอนนี้ได้รับสิทธิ์ลดค่าเทอม 50% ในเทอมแรก ของปีการศึกษา 2567 สิทธิ์การได้ลดค่าเทอม ครอบคลุมคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ทุกสาขาวิชาของทุกศูนย์พื้นที่  สมัครเรียนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง