สำหรับบุคลากร

...

 

เส้นทางลัด

...
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
...
ประเด็นยุทธศาสตร์และภารกิจหลัก
...
โครงสร้างบุคลากร
...
เอกสารดาวน์โหลด
...
จรรยาบรรณ
...
การจัดการความรู้
(KM)
...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
(สายวิชาการ)
...
การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
(สายสนับสนุน)
...
ระบบทะเบียนและประมวลผล
...
งานประกันคุณภาพ
...
รางวัลคนคุณภาพ
...
กรอบแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)
...
ระบบบริหารงานบุคคล
(HRD)
...
ระบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
(HRS)


4073 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 192 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6,310 ครั้ง
  • ปีนี้ : 83,323 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 124,618 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ