โครงสร้างบุคลากร

...
ผู้บริหารหน่วยงาน
...
คณะกรรมการประจำคณะ
...
โครงสร้างบุคลากรแยกตามหน่วยงาน
...
อาจารย์ประจำศูนย์สุพรรณบุรี
...
อาจารย์ประจำศูนย์นนทบุรี
...
อาจารย์ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
...
อาจารย์ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


1834 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 397 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,966 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,098 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,393 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ