จบ ปวส ต่อ ป ตรี คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับผู้จบ ปวส เข้าสมัครเรียนต่อ ป ตรี ทั้งระดับเทียบโอนและต่อเนื่อง ในแต่ละศูนย์พื้นที่ ดังนี้

 1. คณะบริหารฯ ศูนย์สุพรรณบุรี เปิดรับ ผู้จบ ปวส เข้าสมัครเรียนต่อ ป ตรี ในสาขา
  • ป ตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เทียบโอน
  • ป ตรี สาขาการจัดการ เทียบโอน
  • ป ตรี สาขาการบัญชี ต่อเนื่อง
  • ป ตรี สาขาการบัญชี ต่อเนื่อง สมทบ
  • ป ตรี การตลาดดิจิทัล เทียบโอน
  • ป ตรี สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน
  • ป ตรี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่อเนื่อง
 2. คณะบริหารฯ ศูนย์นนทบุรี เปิดรับ ผู้จบ ปวส เข้าสมัครเรียนต่อ ป ตรี ในสาขา
  • ป ตรี สาขาการจัดการ เทียบโอน
  • ป ตรี สาขาการบัญชี เทียบโอน
  • ป ตรี สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน
  • ป ตรี สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน สมทบ
  • ป ตรี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่อเนื่อง
 3. คณะบริหารฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (พาณิชย์ใน) เปิดรับ ผู้จบ ปวส เข้าสมัครเรียนต่อ ป ตรี ในสาขา
  • ป ตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เทียบโอน
  • ป ตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เทียบโอน สมทบ
  • ป ตรี สาขาการจัดการ เทียบโอน
  • ป ตรี สาขาการจัดการ เทียบโอน สมทบ
  • ป ตรี สาขาการบัญชี ต่อเนื่อง
  • ป ตรี สาขาการบัญชี ต่อเนื่อง สมทบ
  • ป ตรี การตลาดดิจิทัล เทียบโอน
  • ป ตรี การตลาดดิจิทัล เทียบโอน สมทบ
  • ป ตรี สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน
  • ป ตรี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่อเนื่อง
 4. คณะบริหารฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เปิดรับ ผู้จบ ปวส เข้าสมัครเรียนต่อ ป ตรี ในสาขา
  • ป ตรี สาขาการจัดการ เทียบโอน
  • ป ตรี สาขาการจัดการ ต่อเนื่อง
  • ป ตรี สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน
  • ป ตรี บัญชี เทียบโอนค่าเทอมภาคการศึกษาแรก แบบอัตราพิเศษ (ได้ส่วนลด 50%) ของคณะบริหารธุรกิจฯ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ระดับ ป.ตรี เทียบโอน และ ต่อเนื่อง รับผู้จบการศึกษาระดับ ปวส.2 (ปวส.2 เรียนต่อ ป.ตรี) มี 2 ประเภท โดย ระดับ ป ตรี (เทียบโอน) ผู้สมัครสามารถนำวิชาที่เรียนในระดับ ปวส1 และ ปวส2 ที่ผลการเรียนตามเกณฑ์ (มีค่าเทียบโอนวิชาละ 100 บาท วิชาที่เทียบได้จะไม่ต้องลงเรียนซ้ำอีก ทำให้สามารถจบการศึกษา สามารถจบใน 1.5 ปีได้ (ถ้าจบ ปวส มาตรงสาย เช่น ปวส โลจิสติกส์ สมัครเรียน ป ตรี เทียบโอนโลจิสติกส์ จะสามารถเทียบรายวิชาได้เยอะกว่าจบ ปวส มาไม่ไตรงสาย) ในส่วนของ ป ตรี แบบต่อเนื่อง เช่น ป ตรี สาขาวิชาบัญชี ต่อเนื่อง ผู้สมัครต้องเป็นผู้จบ ปวส บัญชี มาเท่านั้นจึงจะได้พิจารณาคัดเลือก จบ ปวส สาขาอื่นๆมาจะไม่ผ่านการคัดเลือก

สมัครตอนนี้ได้รับสิทธิ์ลดค่าเทอม 50% ในเทอมแรก ของปีการศึกษา 2567 สิทธิ์การได้ลดค่าเทอม ครอบคลุมคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ทุกสาขาวิชาของทุกศูนย์พื้นที่  สมัครเรียนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง โครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ