จบ ปวส ต่อ ป ตรี คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ

Share and Enjoy !

Shares

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับผู้จบ ปวส เข้าสมัครเรียนต่อ ป ตรี ทั้งระดับเทียบโอนและต่อเนื่อง ในแต่ละศูนย์พื้นที่ ดังนี้

 1. คณะบริหารฯ ศูนย์สุพรรณบุรี เปิดรับ ผู้จบ ปวส เข้าสมัครเรียนต่อ ป ตรี ในสาขา
  • สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เทียบโอน
  • สาขาการจัดการ เทียบโอน
  • สาขาการบัญชี ต่อเนื่อง
  • สาขาการบัญชี ต่อเนื่อง สมทบ
  • การตลาดดิจิทัล เทียบโอน
  • สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน
  • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่อเนื่อง
 2. คณะบริหารฯ ศูนย์นนทบุรี เปิดรับ ผู้จบ ปวส เข้าสมัครเรียนต่อ ป ตรี ในสาขา
  • สาขาการจัดการ เทียบโอน
  • สาขาการบัญชี เทียบโอน
  • สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน
  • สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน สมทบ
  • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่อเนื่อง
 3. คณะบริหารฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (พาณิชย์ใน) เปิดรับ ผู้จบ ปวส เข้าสมัครเรียนต่อ ป ตรี ในสาขา
  • สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เทียบโอน
  • สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เทียบโอน สมทบ
  • สาขาการจัดการ เทียบโอน
  • สาขาการจัดการ เทียบโอน สมทบ
  • สาขาการบัญชี ต่อเนื่อง
  • สาขาการบัญชี ต่อเนื่อง สมทบ
  • การตลาดดิจิทัล เทียบโอน
  • การตลาดดิจิทัล เทียบโอน สมทบ
  • สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน
  • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่อเนื่อง
 4. คณะบริหารฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เปิดรับ ผู้จบ ปวส เข้าสมัครเรียนต่อ ป ตรี ในสาขา
  • สาขาการจัดการ เทียบโอน
  • สาขาการจัดการ ต่อเนื่อง
  • สาขาสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน
  • สาขาบัญชี เทียบโอน

รายชื่อสาขาวิชาที่สามารถสมัครเรียนต่อระดับปริญาตรีในปี 2566-2567 ได้

 • สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.การบัญชี)
 • สาขาวิชาการตลาด (ปวส.การตลาด)
 • สาขาวิชาการเลขานุการ (ปวส.การเลขานุการ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
 • สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (ปวส.ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)
 • สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล (ปวส.ธุรกิจสถานพยาบาล)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ปวส.การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (ปวส.ภาษาต่างประเทศธุรกิจ)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ปวส.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
 • สาขาวิชาการจัดการ (ปวส.การจัดการ)
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ปวส.การจัดการสำนักงาน)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา (ปวส.การจัดการธุรกิจการกีฬา)
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ปวส.ธุรกิจการบิน)
 • สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ (ปวส.วิจิตรศิลป์)
 • สาขาวิชาการออกแบบ (ปวส.การออกแบบ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก (ปวส.เทคโนโลยีเซรามิก)
 • สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ (ปวส.ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ)
 • สาขาวิชาถ่ายภาพและมัลติมีเดีย (ปวส.ถ่ายภาพและมัลติมีเดีย)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม (ปวส.เทคโนโลยีศิลปกรรม)
 • สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (ปวส.ดิจิทัลกราฟิก)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง (ปวส.เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง)
 • สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี (ปวส.เครื่องประดับอัญมณี)
 • สาขาวิชาช่างทองหลวง (ปวส.ช่างทองหลวง)
 • สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน (ปวส.การพิมพ์สกรีน)
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (ปวส.ออกแบบนิเทศศิลป์)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ระดับ ป.ตรี เทียบโอน และ ต่อเนื่อง รับผู้จบการศึกษาระดับ ปวส.2 (ปวส.2 เรียนต่อ ป.ตรี) มี 2 ประเภท โดย ระดับ ป ตรี (เทียบโอน) ผู้สมัครสามารถนำวิชาที่เรียนในระดับ ปวส1 และ ปวส2 ที่ผลการเรียนตามเกณฑ์ (มีค่าเทียบโอนวิชาละ 100 บาท วิชาที่เทียบได้จะไม่ต้องลงเรียนซ้ำอีก ทำให้สามารถจบการศึกษา สามารถจบใน 1.5 ปีได้ (ถ้าจบ ปวส มาตรงสาย เช่น ปวส โลจิสติกส์ สมัครเรียน ป ตรี เทียบโอนโลจิสติกส์ จะสามารถเทียบรายวิชาได้เยอะกว่าจบ ปวส มาไม่ไตรงสาย) ในส่วนของ ป ตรี แบบต่อเนื่อง เช่น ป ตรี สาขาวิชาบัญชี ต่อเนื่อง ผู้สมัครต้องเป็นผู้จบ ปวส บัญชี มาเท่านั้นจึงจะได้พิจารณาคัดเลือก จบ ปวส สาขาอื่นๆมาจะไม่ผ่านการคัดเลือก

สมัครตอนนี้ได้รับสิทธิ์ลดค่าเทอม 50% ในเทอมแรก ของปีการศึกษา 2567 สิทธิ์การได้ลดค่าเทอม ครอบคลุมคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ทุกสาขาวิชาของทุกศูนย์พื้นที่  สมัครเรียนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง โครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ