หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  • Home
  • บริหาร news
  • แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา และแสดงความยินดีกับคุณครูพนิตา สุขสมแดน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข้อมูล/รายงาน : นาตยา

About Author

Back to top