หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  • Home
  • บริหาร news
  • ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญดา รื่นสุข

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญดา รื่นสุข ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

About Author

Back to top