หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  • Home
  • บริหาร news
  • บท. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวสุโขทัย

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี นำน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จังหวัดสุโขทัย ที่ประสบอุทกภัย โดยงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จะนำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ที่ประสบอุทกภัย
ในวันที่ 4 กันยายน 2563

About Author

Back to top