หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ทำบุญวันพุธ” ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โบราณสถานวัดสุวรรณเจดีย์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

About Author

Back to top