หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  • Home
  • บริหาร news
  • สถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์กระจายสินค้าบางประอิน เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2563 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เสนอโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

About Author

Back to top