หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  • Home
  • บริหาร news
  • ทำบุญสาขาวิชาการจัดการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รวมทำบุญสาขาวิชาการจัดการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๓ สำนักงานสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

About Author

Back to top