หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


งานวิชาการและวิจัย

ที่อยู่
สำนักงานคณบดี
อาคาร 7 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เลขที่ 19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน
035252392 ต่อ 103

Back to top